Друга информация

 • Вътрешни правила за цикъл на обществени поръчки:
  Вътрешни правила ОП 2023
  Публикувано на: 10.02.2023г., 17:20ч.

 • Устав:
  Устав (със заличени данни)
  Уставът е приет от упражняващия правата на едноличен собственик на капитала на „Ученически отдих и спорт” ЕАД с държавно участие в капитала. Същият е изменен с Протокол №0723-95/12.12.2022г. от заседание на едноличен собственик на капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.
  Пбуликувано на: 19.12.2022г., 14:55ч.
Close Menu