Годишни отчети

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

След одобряване на ГФО за 2021г., от страна на едноличния собственик на капитала, същото ще бъде публикувано. 15.09.2022г., 15:56ч.

Close Menu