Бизнес програма

Бизнес програмата за развитие на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД е приета с Решение по т. 5 от Протокол № 10/20.05.2022г. от заседание на СД на „УОС“ ЕАД и е актуализирана с Решение по т. 1 от Протокол № 15/10.08.2022г. от заседание на СД на Дружеството.
След одобряването и по реда на чл. 17, ал. 2 от ЗПП същата ще бъде публикувана.

След одобряването и по реда на чл. 17, ал. 2 от ЗПП същата ще бъде публикувана.

Close Menu