За нас

„Ученически отдих и спорт” ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие. Създадено е с Решение №1005 на МС от 20.12.2004 г. и регистрирано в СГС по фирмено дело №14268/2004г. на 27.01.2005г. с Решение №1 като „Ученически отдих и спорт” ЕООД. С Решение № 3 от 10.02.2006г. чрез промяна на правната форма фирмата се преобразува в „Ученически отдих и спорт” ЕАД.

Основният предмет на дейност на дружеството е стопанисване и експлоатация на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, експлоатация на спортни съоражения, туроператорска и агентска дейност, представителство и посредничество, спорт, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни и др. услуги, организиране и провеждане на детски и ученически отдих и спорт, конгреси, конференции, обучения и други прояви, както и други дейности и услуги, незабранени със закон.

Дружеството има изградени регионални структури /Регионални звена/ във всички областни градове на страната, като по този начин съумява да обхване в различните форми организирания отдих на деца и ученици от цялата страна.

В „УОС” ЕАД работят над 200 служители – високо квалифициран персонал, който се грижи денонощно за здравето и живота на децата, както и за пълноценния им отдих. Във всяка почивна база има изграден медицински кабинет и е осигурено денонощно присъствие на медицинско лице в случай на необходимост от оказване на медицинска помощ. В базите, разположени по черноморското крайбрежие, се назначават и водни спасители, които са грижат за безопасността на децата по време на къпане в морето, а в тези с 200 и повече места се назначават и аниматори в помощ на педагогическия персонал, придружаващ учениците, за осмисляне и разнообразяване на свободното им време. Навсякъде има осигурена денонощна охрана.

Ежегодно терените на лагерите се обезпаразитяват, а спалните помещения, санитарните възли и хранителните блокове ежедневно се хигиенизират. В баните е осигурена постоянно течаща топла вода.

Във всички бази има изградени кухненски блокове и столови. Ежедневно се осигурява топла и питателна храна /закуска, обяд и вечеря/ на почиващите деца и ученици. Дневното меню се изготвя на база утвърдения от МОН и МЗ „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”.

 

Close Menu