kisspng-logo-blue-ridge-rock-festival-2018-logo-mountain-5b5cc9dab9a066.0694187215328076427603

ПБ "Шумнатица"
Забележителности

Историческият музей – Самоков
Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 79 място. Създаден е през 1930 година. В първите години от създаването на музея, сбирката се е помещавала в сградата на читалище „Отец Паисий“, Десет години по-късно е направена първата копка от Богадн Филов за изграждането на самостоятелна сграда на историческия музей. От 1943 година се намира в днешната сграда, която виждаме. Внимание привлича експозицията, в която са представени материали и документи, свързани с най-характерния отрасъл на град Самоков и района – железодобиването. Също така може да се видят шевици, тъкани и бродерия, монетни колекции и старопечатни книги от Самоковска област.

Самоковският девически манастир „Покров пресвятия Богородици“ (метохът)
Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 79-то място. Създаден е през 1722 година като девически метох на Хилендарския манастир от баба Фота. В периода 1837-1839 година е издигната голяма  каменна трикорабна църква, също така и магерница. Около тях е издигнат висок зид. Олтарът е с три абсиди. В манастира се намират ръкописи, старопечатни книги и мощите на Свети Пантелеймон и Свети Сръбски.

Църквата „Св. Никола“
Изградена е през 1861 година. Представлява гробищна църква (в нея се намират гробовете на Захари Зограф, Захари х. Гюров), едноапсидна, трикуполна, с открит притвор и камбанария, която се намира над главния й вход

Читалището „Отец Паисий“
Основано е през 1862 година., но под името „Свети Седмочисленици“. Петдесет години по-късно е преименувано на „Отец Паисий“. Отвън сградата на читалището е окрасена със скулптури на средновековни воини и орли, също така и с паметни плочи на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 година.

Close Menu