Добре дошли!

Ученически отдих и спорт ЕАД има изградени регионални структури /Регионални звена/ във всички областни градове на страната, като по този начин съумява да организира чрез различни форми детския и ученически отдих, свързан с развлекателна, опознавателна и образователна насоченост. В наше лице ще откриете надежден партньор за подготовката и изпълнението на проекти, развиващи способностите на учениците чрез разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, спортни лагери и състезания, езикови ваканции, обучителни семинари, младежки събрания, конференции и фестивали, ученически и студентски планински походи, експедиции и излети.
Close Menu