Добре дошли в официалния сайт на “Ученически отдих и спорт” ЕАД

„Ученически отдих и спорт” ЕАД  има изградени регионални структури /Регионални звена/   във всички областни градове на страната, като по този начин съумява да обхване в различните форми на организиран отдих деца и ученици от цялата страна. Анимационните пакети, които предлага УОС са без конкуренция. Новите алтернативни форми за допълнителна кфалификация и обучение на Българските Учители са прекрасна възможност за реализация на Европроектите от Учителите от цялата страна.