Добре дошли в официалния сайт на “Ученически отдих и спорт” ЕАД

„Ученически отдих и спорт” ЕАД има изградени регионални структури /Регионални звена/ във всички областни градове на страната, като по този начин съумява да обхване в различните форми на организиран отдих деца и ученици от цялата страна. Анимационните пакети, които предлага УОС са без конкуренция. Новите алтернативни форми за допълнителна квалификация и обучение на българските учители са прекрасна възможност за реализация на Европроектите от учителите от цялата страна.