НОВИНИ

Публична продан на хотел "Росица", област Пловдив

На 21.06.2018 г. ще се извърши публична продан на хотел "Росица", находящ се в с.Лилково.

За повече информация: 

http://sales.bcpea.org/bg/properties/item258869.html