НОВИНИ

В ПБ „Шумнатица” се проведе първият семинар по проекта „Гласът на младите”.

От 16 до 18 юни 2017 г., се проведе обучителен семинар за младежи в обновената ни почивна база “Шумнатица", кк Боровец. Проектът се осъществи в партньорство между сдружение „ГЛАС” (Сърбия) – водеща организация и ОНПРС (България) – партньор.

Целта на семинара е да представи европейските перспективи за младежите от българската общност в Босилеград и насърчаване на тяхното партньорство с младежи от България. Семинарът имаше за цел да насърчи младежите от Сърбия и България активно да участват в демократичния живот на общността и да развиват съвместни инициативи, да подкрепи сътрудничеството между младите хора, младежките организации  и насърчаване на европейското самосъзнание сред младежите.

Проектът е пряко насочен към подпомагане на демокрацията и изграждането на гражданско общество. Той цели да подкрепи активното гражданско участие на младите хора. Събитията, които бяха заложени в проекта, включват методите на неформалното образование, с цел младежите да придобият умения и компетенции, които да им бъдат полезни за реализацията на младежки инициативи и активното им включване при осъществяването на политики на регионално ниво.

Даде се шанс на младежите активно да вземат участие в уроци по родолюбие, придобивайки ключови компетенции в рамките на тридневния семинар. В края на събитието връчихме сертификати.

 

Галерия