НОВИНИ

Лятна академия по ученическо самоуправление и лидерство в Атия

Между 10 и 20 Август в почивна база „Атия“ за 56 ученици от 28 области се проведе лятна академия по ученическо самоуправление и лидерство във връзка с изпълнение на програмата на Министерство на образованието за творчески ваканции „Хайде да творим заедно“. Учениците бяха обучени за успешно прилагане на методите на ученическото самоуправление и представителство, като наред с това да повишат значително своите лидерски качества.

Лятната академия на СУБ се води от опитни млади обучители, преминали в различни школи за обучение и имащи необходимата квалификация.