КОНТАКТИ

Ученически oтдих и спорт ЕАД - София

Град: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5, ет. 5
Тел. - централа: O2/ 9733328

e-mail: uoc_ead@abv.bg

Централно Управление :

ИЗП. ДИРЕКТОР: O2/ 9733328,  e-mai: uos-id@abv.bg

ПРАВЕН ОТДЕЛ: O2/ 8716473

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ: O2/ 8701091 

ОТДЕЛ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНЕ: O2/ 9714690

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: O2/ 8701064 

СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: O2/ 8737517

ОТДЕЛ РЕЗЕРВАЦИИ: O2 / 9733576,  e-mai: j.ivanova@dir.bg

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ПPОДАЖБИ: O889 410 595                                                       БЮРА И ЗВЕНА В СТРАНАТА

*Звено Експлоатация почивни бази Бургас : гр. Бургас, ул."Гладстон" 150

Специалист туризъм: O889 743 869,  e-mail: uosburgas@abv.bg

*Звено Експлоатация почивни бази  и Добрич: гр.Добрич,ул." Даме Груев" 7

Специалист туризъм:  0889 928 041, e-mail: ncovs_dobric@abv.bg

*Звено Експлоатация  почивни бази Велико Търново: ул." Ниш" 7, ет. 4
Специалист туризъм: 062 625 393, O886 108 815, e-mail: vtarnovo@uos-ead.eu

*Звено Експлоатация  почивни бази Пловдив: ул." Преслав" 15
Специалист туризъм:   032 622 594, O886 104 497, 0899 226 507 e-mail: uos_plovdiv@abv.bg

*Офис ученически отдих Разград: ул." Бузлуджа" 2, ет. 5, оф. 505

Специалист туризъм:  0884 726 545  e-mail: uos_razgrad@abv.bg

*Офис  ученически отдих Смолян:  бул. "България" 10  , Община Смолян, етаж 5, офис 504
Специалист туризъм: 0301 65 478, O887 200 481, e-mail:  smolyan@uos-ead.eu

*Офис  ученически отдих Пазарджик:  ул. "Пейо Яворов" 1, ет. 3 
Специалист туризъм: 034 444 257,  O886 104 338, e-mail:uos_pz@abv.bg

*Офис ученически отдих Стара Загора:  ул. ”Барейро” 9, ет. 4, стая 8

Специалист туризъм: 042 251 013, 0886 104498, e-mail: uos_starazagora@abv.bg

*Офис  ученически отдих Враца:   бул. "Н. Войводов" 1А, ет. 3, офис 9
Специалист туризъм: 092 624 818, O886 110 122, e-mail:ncovs_vraca@abv.bg

*Офис ученически отдих Силистра:  ул. "Патриарх Дамян" 5, ет. 1 офис 4

Специалист туризъм: 086 820 137, O886 107 996, e-mail:  ncovs_silistra@abv.bg

*Офис ученически отдих Ловеч:  ул. "Търговска" 43, Областна управа, ет. 10, стая 1004
Специалист туризъм: 068 603 038, 0888 853 300, e-mail: uos_lovech@abv.bg


*Офис ученически отдих Габрово:   ул. "Априловска" 9 
Специалист туризъм: 066 806693, O887 200 079, e-mail: uos_gabrovo@abv.bg

*Офис ученически отдих Шумен:   ул. "Цар Калоян" 16   

Специалист туризъм: 054 800 314, O887 279 750, e-mail: uos_shumen@abv.bg

*Офис ученически отдих Русе:  ул. "Видлич планина" 4, ет. 2 
Специалист туризъм: 082 845 706, O887 201 160, e-mail:uos_ruse@abv.bg

*Офис ученически отдих Търговище:  ул. "П. Р. Славейков" 4, НТС, ст. 315
Специалист туризъм: 0601 66 738, O882 904 656, e-mail: targovishte@uos-ead.eu 

*Офис ученически отдих Сливен: бул. "Георги Данчев" 2-А
Специалист туризъм: 044 667 530, O887 200 167, e-mail: sliven@uos-ead.eu

*Офис ученически отдих Плевен: ул. "Димитър Константинов" 23, ет. 4
Специалист туризъм:  064 800 512, O887 200 698, e-mail: pleven@uos-ead.eu

*Офис ученически отдих Перник: ул. "Св. Св.Кирил и Методий" 11, ет. 3, ст. 6

Специалист ]туризъм: 076 608 978, O886 104 703, e-mail:e_derlipanska@abv.bg

*Офис ученически отдих Видин:  ул. "Бдинци" 2, ет. 11, ст. 9
Специалист туризъм:  094 601 720, O888 274 085, e-mail: ncovs_vidin@abv.bg


*Офис ученически отдих  Кюстендил:  ул. "Александър Стамболийски" 66 
Специалист туризъм: 078 550 619, O889 421 893, e-mail: uos_kustendil@abv.bg

*Офис ученически отдих Кърджали:   ул. "Миньорска" 1, ет. 3, стая 308 
Специалист туризъм: 0361 62 419, O887 200 094, e-mail:uos_kardjali@abv.bg

*Офис ученически отдих Ямбол:  ул. "Александър Стамболийски" 54
Специалист туризъм: 046 663 644, O887 209 791, e-mail: yambol@uos-ead.eu

Форма за запитване

captcha