НОВИНИ

Лятно училище по "Водна безопасност за деца"

През летен сезон 2021 стартира ваканционния проект на „Ученически отдих и спорт” ЕАД за превенция на водния травматизъм сред подрастващите. Заниманията на лятното училище по „Водна безопасност за деца” веча са в ход в почивните бази по южното Черноморие.
Програмата включва теоретични и практически часове, предназначени  за ученици от 1 до 12 клас.  Целта  на обучението е  децата да бъдат подготвени как да плажуват безопасно, което включва познание за основните опасности при къпане и плуване, практични насоки за оказване на помощ и самопомощ при опасни ситуации в и около водата,  запознаване с основните правила за оказване на първа помощ на пострадал . В програмата са включени и теми, свързани с екологията и опасните обитатели на Черно море.
Учениците са разделени на групи от 10 до 14 години и от 15 до 18 години, като обучителните часове са адаптирани и подходящо представени според конкретната аудитория. На учащите са осигурени спасителни средства и оборудване. Всеки участник, който успешно е преминал през програмата получава сертификат. Модулите се провеждат от екипи от квалифицирани Инструктори по Водно спасяване с дългогодишен в работата с деца и лектори за теоретичните обучения. Обучението се провежда по график във всички обекти по южното Черноморие и е безплатно за учениците, гостуващи в базите на „Ученически отдих и спорт” ЕАД.

Пълната програма и графика на обучението  „Водна безопасност за деца” можете да изтеглите от тук: Програма водна безопасност

Close Menu